Lymph Node Products

Lysates
Human Lymph Node Whole Tissue ...
Human Lymph Node Whole Tissue Lysa...
NB820-59242
Species: Hu
Applications: WB, IP
Human Lymph Node Whole Tissue ...
Human Lymph Node Whole Tissue Lysa...
NB820-59330
Species: Hu
Applications: WB, IP
Primate Lymph Node Whole Tiss ...
Primate Lymph Node Whole Tissue Ly...
NB820-59619
Species: Pm
Applications: WB, IP
Slides
Lymph Node Tissue Slides (Nor ...
Lymph Node Tissue Slides (Normal)
NBP2-30183
Species: Hu
Applications: IHC-P