Novus Biologicals in Array
Tìm sản phẩm theo loại:
Kháng thể chính Cặp kháng thể Bộ Kít ELISA Sản phẩm phụ trợ/hỗ trợ
Kháng thể phụ Peptide và Protein RNA can thiệp (RNAi) Mồi
Điềukhiển kháng nguyên chung Chất dung giải tế bào (lysate) Mâm kính tiêu bản  
Gói kháng thể Tất cả bộ Kít  

Promos: 

  • SLIDE2016: Buy any IHC-validated primary antibody and receive 25% off control slides and tissue microarrays from 1 January - 31 March 2016. View control slides.
  • TMA2016: Buy any IHC-validated primary antibody and receive 25% off control slides and tissue microarrays from 1 January - 31 March 2016. View tissue microarrays