Novus Biologicals in Array


Truong Bio, Inc.

No 18, 25 Street, Ward 10, District 6 
HoChiMinh City, VietNam

Phone 1: 84-8-3755-3648
Fax: 84-8-3755-4403
Email: truongbio1@gmail.com

My An Co., Ltd.

Floor 6 
Fimexco building 
231-233 Le Thanh Ton Street 
District 1 
HCMC, Vietnam

Phone 1: +84 909 494929
Email: trungnt@myanco.net

 

Tìm sản phẩm theo loại:
Kháng thể chính Cặp kháng thể Bộ Kít ELISA Sản phẩm phụ trợ/hỗ trợ
Kháng thể phụ Peptide và Protein RNA can thiệp (RNAi) Mồi
Điềukhiển kháng nguyên chung Chất dung giải tế bào (lysate) Mâm kính tiêu bản  
Gói kháng thể Tất cả bộ Kít